Luchtdichte houten kozijnen in relatie tot het milieu

dinsdag, 9 februari, 2016 - 09:52 Kees Verweel

4 redenen waarom wij graag met de grondstof hout werken

De relatie tussen luchtdichte kozijnen en de belasting van het milieu is niet zo moeilijk te leggen. Een luchtdichte woning betekent minder verwarmen, betekent een besparing van energie en dus het milieu. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Wat dacht u van het materiaal zelf?

Er zijn vier redenen waarom wij graag met houten kozijnen werken:

  1. Hout is duurzaam, omdat hout een 100% biologische grondstof is en vanzelf groeit. De belasting op het milieu is daardoor minder bij het gebruik van de grondstof hout. Aluminium betekent nu toch een grotere aanslag op het milieu, omdat de belangrijkste grondstof Bauxiet onttrokken moet worden aan de aarde en vroeg of laat op raakt. Hetzelfde geldt voor PVC. Bovendien worden er voor mens en milieu schadelijke chemicaliën gebruikt bij de productie van PCV profielen.
  2. We houden in Nederland van houten kozijnen. Het is de traditie. Er heerst wel een onderbuikgevoel van ‘lastig, want dat moet ik schilderen’, maar dat moet gemiddeld eens in de 10 jaar, hout blijft langer mooi en het is ook prettig dat je eens voor een andere kleur kunt kiezen vind ik. Als er toch voor een ander materiaal gekozen wordt, bijvoorbeeld PVC, kiest men vaak een hout look-a-like, inclusief gelijke detaillering en zelfs een houtnerf. Dus eigenlijk wil men hout…
  3. Hout brengt warmte met zich mee. Het is een natuurproduct. We zijn het altijd al gewend. De jongere generaties denken wellicht praktischer en kiezen voor meer gemak, maar juist zij hechten ook steeds meer waarde aan het behoud van een goed milieu voor toekomstige generaties. Waardoor het natuurproduct hout toch altijd een voorsprong zal hebben op andere materialen.
  4. Houten kozijnen en dichtingsprofielen passen uitstekend binnen het gedachtegoed van de in opkomst zijnde circulaire economie. Dit gedachtegoed komt in het kort neer op ‘geen afval meer’. Van consumeren, gebruiken en weggooien gingen we met z’n allen naar recyclen. Maar recyclen kost vaak opnieuw veel energie en je moet toch weer nieuwe grondstoffen toevoegen om weer volwaardige producten te kunnen maken. We blijven hiermee de aarde uitputten. Daarvan vinden wij - en gelukkig steeds meer marktpartijen met ons - dat het niet nodig zou moeten zijn en we gaan dus voor het ‘verbannen van de afvalstromen’. Ofwel, producten duurzaam produceren, duurzaam gebruiken en of teruggeven aan de aarde als het biobased producten betreft. Of ‘upcyclen’ naar 100% gelijkwaardige producten, gebruikmakend van duurzaam opgewekte energie en zonder toevoeging van nieuwe grondstoffen: Cradle-to-Cradle. Hout past volledig binnen dit gedachtegoed.

    Cradle-to-cradle certificering is gebaseerd op vijf principes en twee kringlopen. Een biologische en een technische kringloop, waarbij gekeken wordt naar energie- en waterverbruik en belasting op mens en milieu tijdens het productieproces, de levenscyclus en – indien van toepassing - het recycleproces. In Cradle-to -Cradle gecertificeerde producten zitten geen stoffen die schadelijk zijn.

    De grondstof hout voldoet als biologische grondstof 100% aan de producteisen van Cradle-to-Cradle (natuurproduct dat blijft groeien). Glas is volledig recyclebaar, en er zijn inmiddels Cradle-to-Cradle gecertificeerde glasfabrikanten. Dit samen met innovatie rondom laksystemen, zorgt er uiteindelijk voor dat houten kozijnen, ramen en deuren 100% Cradle-to-Cradle gecertificeerd kunnen zijn. Een mooie uitdaging voor de branche! Voor de - in de Utiliteitsbouw veel toegepaste - aluminium kozijnsystemen is overigens dezelfde Cradle-to-Cradle certificering mogelijk, maar feit is en blijft dat het mooie natuurproduct hout voor veel mensen de voorkeur zal hebben. PVC staat op de Cradle-to-Cradle ‘banned list’ van chemicaliën vanwege de aanwezigheid van schadelijke stoffen die tijdens productie, maar ook tijdens een recycleproces vrij kunnen komen. Een PVC kozijn kan dus nooit Cradle-to-Cradle gecertificeerd worden.

Terug naar de luchtdichtheid van kozijnen. Uitdagingen zijn er ook als het gaat om het gebruik van houten raam- en deurkozijnen en de steeds zwaardere eisen met betrekking tot luchtdichtheid en isolatie. Hout is een natuurproduct, en bij de huidige hoge deuren kan de werking van het natuurproduct hout ook nadelen opleveren. Door teveel kromtrekken, kunnen luchtlekken ontstaan. Niet voor niets is de NBvT gestart met de ontwikkeling van KVT + details, waarmee ook hoge deuren perfecte prestaties op het gebied van luchtdichtheid en isolatie leveren. Naarmate de energieprestatie-eisen verder aangescherpt worden, blijven er nieuwe uitdagingen op ons af komen. Andere aandachtspunten blijven echt verantwoord gebruik van (hard)hout, of verdere evolutie van gemodificeerde zachthoutsoorten, waarbij de aandacht voor mens en milieu bovenaan moet staan! Accoya is een voorbeeld van Cradle-to-Cradle gecertificeerd hout.

Maar al met al kiezen wij graag voor hout als het gaat om het milieu. Ik ben benieuwd naar uw mening hierover!