Imago timmerindustrie; van ambacht naar moderne industrie

maandag, 24 april, 2017 - 15:42 Johan Suselbeek

Denk je aan timmerfabrieken en houten kozijnen, dan denk je aan stofjassen, potlood achter het oor en met een schaaf de hele dag hout staan te bewerken... Toch? Althans, dat merk ik nog te vaak bij opdrachtgevers, potentiële werknemers en studenten. En daar klopt geen hout van…

Ambachtelijk of industrieel?

Gek eigenlijk, bij de kunststofindustrie hebben velen een ‘industrieel, geavanceerd beeld’. Veel meer een technisch imago, zeg maar. Maar zodra het over hout gaat, dan is dat beeld al snel ‘ambachtelijk’. En dat moet maar eens voorbij zijn. Samen met jou wil ik bereiken dat de wereld inziet dat we al lang niet meer dat echte ambacht uitoefenen, maar een professionele industrie zijn, waarin we volop met hightech machines werken.

Zelf merk ik dit wanneer opdrachtgevers bij ons op werkbezoek zijn. We vertellen over ons bedrijf en onze inmiddels bijna 150 jaar historie. En juist omdat we al zo lang bestaan, weten we als geen ander dat je vernieuwend moet zijn en blijven, anders overleef je het niet. We doen een rondgang door de productie en aan het einde krijg ik meestal een reactie in de trant van; ‘Dit hadden we niet in ons hoofd.’ ‘Echt niet verwacht dat het er zo aan toegaat in de timmerindustrie.’ De mate van automatisering waarmee we vandaag werken, strookt dus totaal niet met het beeld dat ze hebben voor binnenkomst.

Misschien moeten we nog eens nadenken over het woord ‘timmerfabriek’?

We laten bezoekers zien dat we werken met barcodes en scanners. De medewerkers scannen de barcode, leggen het onderdeel in de machine en aan de achterkant van de machine rolt het onderdeel er kant-en-klaar uit. Dat gaat al lang niet meer met verschillende bewerkingen op vijf of zes machines, waarbij met duimstok steeds opnieuw gemeten moet worden…

Veel professioneler en technischer dus dan verwacht. Het product dat we vandaag maken staat eigenlijk steeds verder van ‘timmeren’ af, als ik er zo over nadenk. Twintig jaar geleden timmerden we inderdaad de kozijnen in elkaar, beetje grondverf en hang- en sluitwerk erop en naar de bouw. Maar nu leveren we een industrieel product, afgelakt en beglaasd, met hightech hang- en sluitwerk en alles op de millimeter nauwkeurig afgehangen en afgesteld. Je kunt zo’n industrieel product niet eens maken zonder een professionele industrie!

Verkeerd imago remt de instroom

Bijkomend nadeel van dit verkeerde imago is in mijn beleving de aanloop van nieuwe medewerkers en de aanwas van de jeugd in onze industrie. Zij kiezen graag voor een beroep in automatisering of een technisch beroep, maar overwegen daarbij niet de timmerindustrie. Terwijl dat bij ons prima kan! Dat komt dus door het verkeerde beeld dat ze hebben (gekregen). Dat begint namelijk al op de scholen. Er wordt vrij traditioneel omgegaan met het ‘houtvak in het algemeen’. Het wordt nog altijd op een ambachtelijke wijze gepresenteerd. Ze laten jongeren eigenlijk nog met historische gereedschappen met hout knutselen. Leuk, maar dat sluit niet aan bij onze industrie vandaag de dag.

Ook krijgen we regelmatig jongeren via uitzendbureaus zonder technische opleiding en al helemaal niet in het hout. Ze komen bij ons voor eenvoudige ondersteunende taken. Maar wij geven ze graag de kans met machines te werken. Zo staan ze er een maand later zelfstandig aan te werken. En blijkt dus dat ze prima in staat zijn om met geavanceerde machines te werken. Een grote mismatch tussen opleiding en praktijk dus!

De oplossing ligt bij onszelf

Oké, maar wat te doen dan? Begin bij jezelf, vind ik. Opdrachtgevers overtuigen we door onze productieoptimalisatie-strategieën met ze te delen. Zo zijn we in 2008 begonnen met LEAN en hebben dit later omgezet naar Quick Response Manufacturing (QRM). Dit wordt nog onvoldoende geassocieerd met de houtindustrie. Maar ondertussen werken we wel effectiever en efficiënter met kortere doorlooptijden. En dus snellere levertijden en meer flexibiliteit tot gevolg. Door industriële productie onder geconditioneerde omstandigheden kunnen we betere garantievoorwaarden met langere onderhoudsintervallen afspreken. Onze concurrentiepositie ten opzichte van andere materiaalsoorten wordt alleen maar beter.

Om instroom en aanwas van jongeren te bevorderen organiseren wij bedrijfsbezoeken voor scholen in de regio. En we laten leerlingen bij ons stagelopen. Maar ook dan krijg je de leerlingen die al gekozen hebben voor het houtvak. Dus moeten we ze nog eerder gaan betrekken. En hun ouders. En hun docenten. Want het juiste beeld krijg je toch echt in de fabriek zelf. Laten zien hoe calculatie, werkvoorbereiding en productie in elkaar schuiven.

Het is de taak van de hele industrie om onze professionele ontwikkeling te laten zien.

Begin daarom zelf en haak aan bij initiatieven als Hout dat werkt!

In de timmerindustrie gaan ontwikkelingen snel. Nu ons imago nog.

Help je mee?