De voordelen van Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

maandag, 12 maart, 2018 - 14:38 Laura Andeweg

Resultaatgericht Samenwerken. Het is de nieuwe manier van samenwerken in de wereld van vastgoedonderhoud. Waar voorheen de nadruk lag op de aanbesteding - en daarmee vaak de laagste prijs -, draait het nu om de intensieve samenwerking tussen co-makers. En dat werkt erg prettig.

In iedere fase, van initiatief tot en met beheer, werken opdrachtgever, opdrachtnemer en vaste partners resultaatgericht samen en bieden elkaar de ruimte om uitgebreid advies te geven en nemen. Het idee erachter is uiteraard dat vaste partijen op die manier goed op elkaar ingespeeld raken, met als resultaat beter vastgoedbeheer en meteen ook het verduurzamen van woningen op de juiste manier. Bijvoorbeeld door houten bouwmaterialen, zoals houten kozijnen, toe te passen.

“De marktwerking krijgt door resultaatgericht samenwerken een andere invulling: de opdrachtgever is – over de exploitatieperiode gezien – uiteindelijk goedkoper uit en krijgt daarbij grip op de kwaliteit, het proces en de klanttevredenheid. De opdrachtnemer krijgt hier continuïteit voor terug.”
- Stichting RGS -

De juiste mindset voor RGS

RGS is niet voor iedere marktpartij weggelegd. Wij merken dat het belangrijk is om de juiste mindset te hebben voor deze werkwijze. In ‘win/win’ denken, begrip hebben voor en bewust zijn van elkaars belangen, openstaan voor vernieuwing en verandering en elkaar vertrouwen zijn enorm belangrijke aspecten om RGS succesvol te maken.

Direct vanaf de start van een project denken we samen met opdrachtgever, opdrachtnemer en andere co-makers na over de optimale en meest duurzame aanpak van het onderhoud. Daarbij is de economische levensduur van het te onderhouden vastgoed het uitgangspunt. Vanuit ieders specialisatie en deskundigheid brengen we de verschillende scenario’s met kostenberekening in kaart. Daarbij kijken we naar het weghalen van risico’s en faalkosten, maken we prestatieafspraken met elkaar en streven we naar continuïteit in de relatie.

Je ziet dan ook steeds meer taken en verantwoordelijkheden verschuiven van de opdrachtgever naar het vastgoedonderhoudsbedrijf. Dit biedt de opdrachtgever naast zekerheid, ook inzicht in investeringen over een langdurige onderhoudsperiode. Omdat alle deelnemers willen samenwerken voor de lange termijn, zie je in zo’n team dan ook op deze manier vertrouwen, scherpe afstemming, flexibiliteit en transparantie ontstaan.

Resultaten RGS

Als alle partijen met de juiste mindset een RGS-project naar behoren uitvoeren, dan zijn de resultaten indrukwekkend:

- Natuurlijk effectief & efficiënt onderhoud;
- Optimale kwaliteit en uitstraling;
- Kortere doorlooptijd;
- Langere levensduur;
- Aanzienlijke daling in de onderhoudskosten (20 % tot 30%);
- Hogere klant- en bewonerstevredenheid;
- En aanzienlijke besparingen op de lange termijn.

RGS-garantie

Om bovenstaande resultaten te kunnen bereiken verlangt RGS optimaal presterende producten van de co-makers. Om dit te benadrukken bieden wij als Verweij Houttechniek dan ook de RGS-garantie aan onze opdrachtgevers. Deze garantie gaat verder dan de standaard garanties zoals we deze gewend zijn in vastgoedonderhoud en sluit zo volledig mogelijk aan de op gevraagde prestaties. Deze prestatiegaranties waarborgen de succesvolle samenwerking tussen woningcorporaties, vastgoedbedrijven, onderhoudsbedrijven en leveranciers op de korte én lange termijn.

Ook zijn wij als Verweij Houttechniek aangesloten bij Stichting RGS die het doel heeft de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud te bevorderen door resultaatgericht samenwerken toe te passen.

En jij, ben jij al klaar voor Resultaatgericht Samenwerken?

Wil je meer weten over RGS, neem dan contact op met Ruud Verweij (ruud@verweij-ht.nl)