{{ showmenu }}

Bij het indienen van een omgevingsvergunning van een woning of kantoorgebouw met BVO >100m2 moet een MPG (MilieuPrestatieGebouw) berekening worden bijgevoegd. Deze MPG is de bepaling van de schaduwkosten (milieukosten) van het bouwwerk per jaar en per BVO (bruto vloeroppervlakte). Voor deze bepaling zijn de milieukosten (of MilieuKostenIndicator/MKI) van de gebruikte producten nodig. Met deze MKI per bouwproduct wordt de MPG bepaald door het totaal te delen door BVO en de levensduur van het gebouw. De MKI zegt dus iets over de milieu-impact van bouwproducten en is nodig om een milieuprestatie (MPG) van een gebouw te bepalen.

Het is via verschillende software mogelijk om aan MKI-waardes te komen van bouwproducten. In Nederland hebben we de Nationale MilieuDatabase (NMD). De NBvT heeft verschillende kozijntypes in deze MilieuDatabase opgenomen en in deze instructie wordt beschreven hoe er met deze milieudata gerekend kan worden.

NBVT-invoerinstructie kozijnen voor MPG