{{ showmenu }}

Mark Kemna - FSC Nederland

  • Duurzaam
  • Gecertificeerd hout
  • FSC

Mark Kemna, FSC Nederland: “Hoe groter de vraag naar gecertificeerd hout, hoe beter we bossen kunnen beschermen”

Een hardnekkig argument tegen het gebruik van houten kozijnen, is dat het toepassen van tropisch hout ontbossing veroorzaakt. Niets is echter minder waar. Dat wil zeggen: mits je gecertificeerd hout gebruikt. De toepassing van duurzaam hout zorgt er namelijk voor dat bossen blijven bestaan. FSC is één van de instanties die bossen certificeert en helpt bij duurzaam bosbeheer. Mark Kemna, netwerkmanager bij FSC Nederland, vertelt hoe FSC eraan bijdraagt dat bossen wereldwijd in stand blijven.

Inzetten op natuurbescherming, sociale aspecten en economie

FSC werkt met 3 pijlers: natuurbescherming, sociale aspecten en economie. Binnen deze pijlers zijn 10 principes opgesteld. Wat houden deze principes in? Mark: “Een belangrijk principe van FSC is dat de biodiversiteit gelijk moet blijven in de bossen die wij certificeren. Leven er in een bos gorilla’s, dan moeten die in een FSC-bos – ook als er bomen geoogst worden – een veilig leefgebied vinden. Die bescherming geldt voor alle dier- en plantensoorten. Ook het sociale aspect speelt een grote rol. In de bossen werken mensen onder goede omstandigheden voor een eerlijk loon. Daarnaast hebben we respect voor de belangen van de lokale bevolking. Zo oogsten we bijvoorbeeld niet op religieuze plekken of delen waar ze zelf voedsel uit halen.”

“Het derde centrale thema van onze principes is economie. Die ligt aan de basis van rendabel bosbeheer. Pas als je het hout dat je certificeert daadwerkelijk verkoopt, heb je geld om de andere thema’s te waarborgen. Een goede businesscase is van groot belang. Elke nieuwe bosbeheerder stelt een beheerplan op waarin precies beschreven wordt hoe aan de principes van verantwoord bosbeheer wordt voldaan. Dit plan vormt de leidraad voor het oogsten van bomen en de instandhouding van alle functies van het bos.”

Beheerplan van FSC-bossen

Hoe ziet FSC-beheer er dan uit? Mark: “Bij het maken van een oogstplan deelt de bosbeheerder het bos op in 25 tot 30 jaarvakken. Elk jaar oogst hij 5 tot 10 procent van de bomen uit één van deze vakken. Dit komt neer op 2 tot 5 bomen per hectare. Is een vak aan de beurt geweest, dan wordt het 30 jaar met rust gelaten. Zo krijgt het bos de kans te herstellen.”

“De opmerking die ik regelmatig hoor is dat een tropische boom langer dan 30 jaar nodig heeft om uit te groeien tot de volwassen leeftijd. Dat klopt. Maar bedenk dat met deze werkwijze een jonge boom veel langer dan die 30 jaar de tijd krijgt om te groeien. Als we na 30 jaar in hetzelfde jaarvak terugkomen, kiezen we namelijk voor andere bomen. Gemiddeld is na 12 jaar al dezelfde hoeveelheid hout teruggegroeid in een jaarvak. We bouwen dus een ruime marge in om zeker te weten dat het bossysteem in stand blijft.”

Wat levert het op?

Als je maar zo weinig bomen kunt oogsten, rijst de vraag of het behalen van een certificering wel geld oplevert voor de beheerder van het bos. Volgens Mark is dat geen probleem. Hij legt uit: “Aan het oogsten van FSC-hout gaat inderdaad meer vooraf dan als je niet duurzaam oogst. Bosbeheerders doen onderzoek naar biodiversiteit en trainen hun medewerkers in verantwoord oogsten. Dat kost geld. Toch kun je ook met een beperkte oogst goed verdienen, want het hout is van hoge kwaliteit. Je praat nog altijd over 5 tot 15 kuub hout per hectare. Daarnaast hangt aan gecertificeerd hout een iets hoger prijskaartje, maar daarmee draag je wel bij aan het behoud van het bos.”

“Ik merk dat mensen soms moeite hebben met het gebruik van tropisch hout. Maar draai het eens om: wat gebeurt er met deze bossen als we stoppen met het gebruik van hout uit deze bossen? Dan hebben we geen enkele controle meer. De bossen die we nu netjes beheren, worden dan misschien platgebrand om te gebruiken als landbouwgrond. Hoe groter de vraag naar gecertificeerd hout, hoe beter we de bossen kunnen beschermen.”

Hardhouten kozijnen in de strijd tegen ontbossing

Instanties zoals FSC zorgen ervoor dat bossen wereldwijd beschermd zijn, dat bedreigde diersoorten in hun leefomgeving kunnen voortbestaan en dat de biodiversiteit in stand blijft. Zouden we geen tropisch hout gebruiken, dan vallen alle (financiële) middelen om het bos te beschermen weg. In de 25 jaar dat FSC actief is, hebben ze zo’n 210 miljoen hectare bos gecertificeerd. Al dat bos is nog intact.

Houten kozijnen kunnen gemaakt worden van verschillende soorten hout. Hardhout staat bekend om de duurzame eigenschappen. Door te kiezen voor een hardhouten kozijn met certificaat, kies je niet alleen voor lange levensduur en minimaal onderhoud, maar draag je ook bij aan het beschermen van tropische bossen. De timmerfabrikanten die zijn aangesloten bij de NBvT werken allemaal met duurzaam gecertificeerd hout.

 

Ben je op zoek naar nieuwe kozijnen? Vind hier een Kozijnen van Hout-verkooppunt in jouw omgeving.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over houten kozijnen? Houd de website in de gaten en volg ons op Instagram, Twitter en LinkedIn.