{{ showmenu }}

Kozijnen van hout - Centrum Hout

  • Circulair bouwen
  • circulair

Zo scoort hout op de 7 indicatoren om circulariteit te meten

In ons vorige blog bespraken we hoe de bouw circulariteit meetbaar maakt. Hiervoor zijn 7 indicatoren opgesteld, die zijn ingedeeld in drie hoofdcategorieën: beschermen materiaalvoorraden, beschermen milieu en beschermen van de bestaande waarde. Maar hoe scoort hout eigenlijk op het gebied van circulariteit? In dit blog lees je meer over de voordelen van en vooroordelen over hout in de circulaire maatschappij.

Dit blog is het tweede deel van een tweeluik over het meten van circulariteit in de bouw. Benieuwd wat de 7 indicatoren zijn? Lees het eerste deel hier.

1. Beschermen materiaalvoorraden: hout is hernieuwbaar
Het eerste doel van circulair bouwen is het beschermen van materiaalvoorraden. Dit is essentieel om in de toekomst voldoende materiaal beschikbaar te hebben om mee te bouwen. In de praktijk houdt dit in dat we voor het bouwen van nieuwe panden gebruik moeten maken van de materialen die zich in oude panden bevinden. Eén ding staat echter nu al vast: de huidige hoeveelheid materialen is bij lange niet voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen.

De inzet van nieuwe materialen is dus noodzakelijk. Om toch zo circulair mogelijk te zijn, moeten we kijken naar bouwmateriaal uit hernieuwbare bronnen (indicator 1). Hout is zo’n bron: het groeit in de natuur en wordt op een ‘menselijke tijdschaal’ geproduceerd. Dat betekent dat het terug groeit in de tijd dat wij het gebruiken. Daarnaast blijft hout lang beschikbaar voor een nieuwe levenscyclus (indicator 2). Een houten kozijn kan met het juiste onderhoud decennia in de gevel blijven.

2. Beschermen milieu: hout slaat CO2 op
Ook het milieu speelt een centrale rol bij circulariteit. Doel is om de impact van de bouw op het milieu zo klein mogelijk te houden. Hierbij spreekt de CO2-opslag in het voordeel van hout. Tijdens de groei slaan bomen namelijk CO2 op. Die blijft opgeslagen tijdens de hele gebruiksduur van het hout, of dat nu is als kozijn, stoel of zaagsel.

Een ander belangrijk milieuvoordeel van hout is dat het weinig uitstoot heeft in het productieproces. Zo is hout vergeleken met andere materialen heel licht. Hierdoor kost het vervoeren ervan minder energie. Ook is hout makkelijk bewerkbaar, waardoor je ook tijdens dit deel van het bouwtraject CO2-uitstoot bespaart. Op klimaatgebied komt hout daarom veel beter uit de bus dan elk ander bouwmateriaal.

3. Beschermen van de bestaande waarde: meer dan euro’s
Bij het beschermen van de bestaande waarde, is hout onder andere goed in het voldoen aan veranderende prestatie-eisen (indicator 5). Zo is isolatieglas met simpele aanpassingen in een bestaand houten kozijn te zetten, terwijl je bij andere materialen een compleet nieuw kozijn moet plaatsen. Ook kan het makkelijk hergebruikt worden (indicator 6), als kozijn of in een andere functie. Het gebruik van hout is daarom – zeker als je praat over de Total Cost of Ownership – financieel aantrekkelijk.

Kijk je echter verder dan alleen de waarde in geld, dan zie je dat het gebruik van duurzaam hout bijdraagt aan het behoud van bossen wereldwijd. Deze waarde is niet in geld uit te drukken, maar is wel enorm belangrijk voor het leefbaar houden van de aarde. Dit wordt momenteel nog niet beloond bij het beoordelen van circulariteit. Hier ligt een uitdaging voor het toekennen van waarde aan natuurlijke grondstoffen.

Hoe zit dat met houten kozijnen?
Houten kozijnen scoren goed op de indicatoren voor het bepalen van circulariteit. Ze zijn milieuvriendelijk, hernieuwbaar en goed in het behouden van waarde. Toch bestaan er nog vooroordelen over het gebruik van hout in de circulaire bouw.

Zo wordt het verlijmen van verbindingen gezien als een nadeel van houten kozijnen. Door de verlijming zijn ze immers moeilijker uit elkaar te halen, en daarom opnieuw te gebruiken. Dat vooroordeel is echter onterecht. De lijmverbindingen zijn namelijk zo sterk dat je een houten kozijn kunt zien als een massief stuk hout. Je kunt een houten kozijn na de levensduur gewoon opnieuw bewerken, zonder het op de eerdere verbindingen uit elkaar te halen.

Een ander vooroordeel is dat men – met het oog op het behouden van waarde – hout benadeeld omdat het (bijvoorbeeld in weer-en-wind) niet eeuwig goed blijft. Dat hout niet eeuwig goed blijft komt omdat het een natuurlijk en hernieuwbaar materiaal is. Hetzelfde natuurlijke materiaal waardoor bij de groei zuurstof ontstaat en CO2 wordt vastgelegd, dit is dus juist een voordeel. Het gebruik van duurzaam hout draagt bij aan het behoud van bossen. Als je nieuw materiaal nodig hebt in de bouw, biedt het gebruik van hout uitkomst om tóch goed te scoren op circulariteit.

De circulaire score van hout
Hoewel de 7 indicatoren een eenduidige meetmethode vormen om circulariteit te meten, kent CB’23 nog geen concrete scores toe aan materialen. Dat maakt het lastig om de prestaties van hout te vergelijken met andere materialen.

Toch voldoet hout aan veel eigenschappen die passen bij circulariteit. Denk aan de hernieuwbaarheid, makkelijke verwerkbaarheid en de positieve invloed op het klimaat. Nemen we deze prestaties van hout mee in de beoordeling, dan past het uitstekend binnen de circulaire maatschappij.

 

Op zoek naar nieuwe kozijnen? Vind hier een Kozijnen van Hout-verkooppunt in jouw omgeving.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over houten kozijnen? Houd de website in de gaten en volg ons op Instagram, Twitter en LinkedIn.