{{ showmenu }}

Kozijnen van hout - Centrum hout

  • BENG
  • Eisen

De nieuwe BENG-eisen: wat betekenen ze voor houten kozijnen?

Per 1 januari 2021 moet alle nieuwbouw in Nederland voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor kozijnen? De eisen draaien immers om het totaal van een pand, waarvan kozijnen slechts een onderdeel zijn. In dit blog lees je meer over de regelgeving rondom BENG.

BENG en het bouwbesluit

Elke nieuwbouw die in Nederland gebouwd wordt, moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Onderdeel hiervan zijn de energieprestaties. Om die regelgeving te verbeteren, worden per 1 januari 2021 de BENG-eisen ingevoerd. Deze leggen 3 eisen rondom energieprestatie vast:

BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

BENG vervangt de huidige Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dat betekent ook dat er een nieuwe toetsingsmethode komt, de zogenaamde NTA 8800. Deze voegt de vele verschillende normeringen rondom de energieprestatie van een gebouw samen. Doel is om de berekeningen beter op elkaar te laten aansluiten en dat de resultaten begrijpelijker zijn. Nieuw is de aandacht voor oververhitting in de zomerperiode bij woningen (TOjuli). Dit vraagt om innovaties bij kozijnen.

BENG-eisen voor kozijnen

De BENG-eisen gaan over de energieprestatie van een volledige woning of gebouw. Kozijnen zijn een belangrijk onderdeel van het totale isolatiepakket. Toch zijn met de invoering van BENG de minimale eisen voor kozijnen in het Bouwbesluit niet aangepast. Dat betekent dat de maximale U-waarde* blijft staan op 1,65 W/m2·K. Zeker in vergelijking met Nul op de Meter (NOM) – waar de U-waarde is vastgelegd op 0,8 – is dat geen strenge eis. Vanuit het oogpunt van kosten versus prestatie is ervoor gekozen om deze Bouwbesluiteisen vooralsnog niet verder aan te scherpen.

*De U-waarde geeft aan hoeveel energie een element doorlaat. Hoe hoger deze waarde, hoe minder goed het element isoleert.

Hout in bijna energieneutrale gebouwen

Hout blijft een uitstekend materiaal om te voldoen aan de minimale energieprestatie, ook als er hogere eisen bij een project worden gesteld. Hout isoleert namelijk van nature heel goed, maakt het makkelijker om energiebesparende detailleringen aan te brengen in het kozijn en is een duurzaam en circulair materiaal. Daardoor zijn houten kozijnen een snelle en milieuvriendelijke manier om aan de BENG-normen te voldoen.

Welke innovaties komen eraan?

Hoewel de prestatie-eisen gelijk blijven, zitten timmerfabrikanten zeker niet stil. In tegendeel zelfs: ze zijn druk bezig met het ontwikkelen van innovaties voor houten kozijnen. Eén van de huidige productontwikkelingen gaat over zomernachtventilatie als gevolg van de invoering van TOjuli. Hoe kunnen houten kozijnen helpen om huizen ’s nachts te ventileren, terwijl ze wel inbraakwerend blijven en insecten buiten de deur houden? Hier liggen nieuwe kansen voor de kozijnenbranche.

Op zoek naar nieuwe kozijnen? Vind hier een Kozijnen van Hout-verkooppunt in jouw omgeving.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over houten kozijnen? Houd de website in de gaten en volg ons op InstagramTwitter en LinkedIn