{{ showmenu }}

Duurzaam hout

Is hout wel of niet duurzaam? Duurzaam bouwen met hout, zoals het toepassen van houten kozijnen voor ramen en deuren, heeft te maken met minder energiegebruik, de gebruikte materialen en de bouwmethode. De vraag die daarom gesteld moet worden is hoeveel impact het toepassen van houten bouwmaterialen heeft op het milieu. Dat bepaalt bijvoorbeeld de invloed op onze planeet, volgende generaties en het klimaat. De milieu-impact van bouwen met hout uit duurzaam beheerde bossen blijkt erg gunstig te zijn. Duurzaam en milieubewust bouwen kan dus met hout juist wel!

Waarom is hout duurzaam?

Duurzaam hout komt uit bossen die duurzaam – dat wil zeggen ecologisch en sociaal – worden beheerd. Bomen worden zo gekapt, dat het bos als leefomgeving van plant- en diersoorten goed blijft. Daarnaast is er respect voor de rechten van betrokken arbeiders en de inheemse bevolking in de bossen. Sterker nog, hout gebruiken uit duurzaam beheerde bossen is nodig om het bos te redden en weer te laten groeien. Dan krijgt het bos ‘economische waarde’ en alleen op die manier is te voorkomen dat bossen landbouw, soja- of palmolieplantages worden. Gecertificeerd hout van duurzaam bosbeheer gebruiken is dus een manier om ontbossing tegen te gaan.

Duurzaam hout en kozijnen

Ook specifiek kozijnen van verschillende houtsoorten zijn onderzocht op hun milieu-impact en vergeleken met andere materialen. De nieuwste milieudata van houtsoorten uit Europa, Azië, Afrika Zuid-Amerika en gemodificeerd hout zijn hierbij gebruikt. Uit de uitgebreide studies blijkt dat houten kozijnen vrijwel altijd een lagere milieu-impact hebben dan kozijnen van andere materialen. Naast de houtsoorten, spelen ook het hang- en sluitwerk, dichtingen, coatings, lijmen en dimensies een rol.

Duurzaam hout en CO₂ vermindering

De opwarming van de aarde wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door kooldioxide (CO₂). Dit is een voor mensen giftig broeikasgas dat temperatuurverhoging veroorzaakt. Met allerlei schadelijke gevolgen.

Bomen slaan CO₂ op in het hout. Pas aan het einde van de levensduur van bomen komt de opgeslagen CO₂ door verrotting of verbranding vrij. Het kan dan weer door nieuwe bomen opgenomen worden. Het gebruik van hout als bouwmateriaal, in combinatie met duurzaam bosbeheer en de aanleg van ‘klimaatbossen’, levert samen een positieve bijdrage aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot in de wereld.

Hoe weet ik of ik te maken heb met duurzaam hout?

Fabrikanten van houten kozijnen die lid zijn van de NBvT hebben onderling afgesproken dat zij allemaal ‘Chain of Custody’ gecertificeerd hout (dus afkomstig uit verantwoord en duurzaam bosbeheer) kunnen leveren. Consumenten op zoek naar houten kozijnen, zijn er dus van verzekerd dat ze bij leden van de NBvT om hout uit duurzaam beheerde bossen kunnen vragen. Alleen FSC® en PEFC®-gecertificeerde bedrijven mogen houten kozijnen van duurzaam hout verkopen. Dat het kozijnen van duurzaam hout betreft is zichtbaar aan de genummerde keurmerken op labels en facturen die te controleren zijn in een internationale database.

Een berekening van de duurzaamheid van hout

In het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Europa wil in 2050 een ´CO₂-arme samenleving´ zijn, door te streven naar 80-95% minder CO₂ ten opzichte van 1990. Het gebruik van duurzaam hout in de bouw kan hier een zeer relevante bijdrage aan leveren.

Online CO₂ rekentoo

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie biedt voor projectontwikkelaars, gemeenten, architecten en bouwers een online rekentool, waarmee eenvoudig te zien is hoeveel CO₂ wordt opgeslagen in hout en houtproducten. Wanneer iemand overweegt om houten kozijnen toe te passen en de duurzaamheid van het gebouw moet ‘gemeten worden’, dan biedt deze CO₂ rekentool hierbij ondersteuning.

De opgeslagen hoeveelheid CO₂, wordt afgezet tegen de CO₂-uitstoot van een middenklasse auto en het elektraverbruik van een gemiddeld huishouden. Ook is direct zichtbaar hoeveel tijd Europese bossen nodig hebben om de betreffende hoeveelheid CO₂ vast te leggen. Daarnaast wordt hout in de berekeningen vergeleken met andere bouwgrondstoffen. Zo wordt direct duidelijk wat de positieve bijdrage van hout is ten opzichte van andere grondstoffen.

U kunt het zelf ook een keer proberen. U maakt een keuze uit de 29 houtsoorten die in de tool genoemd worden. Vervolgens maakt u een keuze uit de hoeveelheid hout die gebruikt gaat worden voor uw woning, gebouw of gevel. Dan is direct zichtbaar hoeveel het door u gekozen houten kozijn bijdraagt aan CO₂-vastlegging.