{{ showmenu }}

“Wij hebben een eigen woonconcept ‘STOUT HUISmerk’, waarin we samenwerken met vaste ketenpartners. We zijn zo’n 4 jaar geleden gestart met deze conceptwoning waarbij zoveel mogelijk prefab aangeleverd wordt op de bouw en een vrije indeelbaarheid van de gevel mogelijk is. Met onze partners proberen we continu tot verbeteringen te komen in de woning zelf en in het bouwproces. Denk maar aan wijzigingen in regelgeving, hier kun je samen gemakkelijker en sneller op inspelen.”

“Het krachtige van het ‘STOUT HUISmerk’ is dat we dit doen met vaste partners. Zij geven ons zekerheid, continuïteit, levergarantie en grip op de kostprijs. En dat heb je nodig voor een conceptwoning. Ik ben overtuigd dat het daarom zo goed draait. Samen worden we steeds beter.

We hebben een plattegrondindeling voor de woning, waaraan niet getornd mag worden. De gevel is echter maatwerk. Opdrachtgevers willen geen eenheidsworst. We bieden flexibele kozijnindelingen, metselwerk en gevelbekleding. De architect kan zich uitleven dus. Zo geven de verschillende ‘HUISmerk projecten’ toch een heel gevarieerd beeld. Voor de houten kozijnen werken we samen met onze partner Van de Vin ramen en kozijnen. Materiaalkeuze staat vrij voor de opdrachtgever, maar je ziet dat als deze een bepaalde luxe stijl wil, er gekozen wordt voor houten kozijnen.”

BENG-woningen

Bouwonderneming STOUT heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van de toekomstige regelgeving “BENG” (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Wat kun je daarover vertellen, ook in relatie tot houten kozijnen?

“We weten nu wat nodig is om onze conceptwoning aan de BENG-regelgeving te laten voldoen. Voor woningen geldt dit vanaf 2020, maar de overheid wil een voorbeeld stellen en overheidsgebouwen moeten daarom vanaf 2019 voldoen. Met een installatieadviseur kijken we hoe we de installaties kunnen upgraden. De ‘BENG 1’ geeft aan hoe de bouwkundige schil gemaakt moet worden. Dat komt er kortgezegd op neer dat je zodanig moet isoleren dat in de woning weinig warmtevraag is.

We zijn dan ook volop aan het stoeien geweest met een betere thermische gebouwschil met een goede isolatiewaarde. Door de vele gevelopeningen speelt een goede thermische waarde voor de houten kozijnen daarbij een belangrijke rol. Van de Vin heeft hieraan bijgedragen, met verschillende thermisch hoogwaardige houten kozijnen, met HR++ en triple beglazing, met betere isolatiewaarde etc. Ook blijkt er veel mogelijk door alternatieve houtsoorten toe te passen, de VinEcofit is daar een mooi voorbeeld van. Zo bieden ook houten kozijnen steeds gepaste oplossingen om onze woningen aan de BENG-regelgeving te laten voldoen.

Met partners komen we zo dus tot de meest efficiënte bouwkundige schil, waarmee we voldoen aan BENG-eisen. We sturen trouwens aan op een BENG-gereed en NOM-ready woning. Want door alleen nog zonnepanelen toe te voegen is onze ‘HUISmerk conceptwoning’ ook een NOM-woning. Verder vooruitkijkend weet je dat de regelgeving alleen maar verder aangescherpt wordt. Doorontwikkeling blijft dus nodig. Het is erg prettig als je daarvoor partners hebt om samen mee op te trekken en onderling kennis te delen.”

Hybride kozijnen in een huis van de toekomst, maar dan nu

Jullie bouwen deze conceptwoning al een aantal jaren, verbeteren continu… Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?

“We hebben nu rond de 175 woningen gebouwd. We worden er steeds beter in door ervaring. We leren samen van wat misgaat en in volgend project doen we dat niet meer. Samen continu verbeteren dus.

En innoveren. Zo bouwen we nu in samenwerking met de ontwikkelaar in het Project Havenstadt in Stad aan het Haringvliet een ‘Huis van de Toekomst’. Dit is op het ‘Energy Island’, Goeree Overflakkee. Dat wil het groenste eiland van Nederland worden.

Een huis van de toekomst. Volledig energieneutraal en voorzien van alle technische snufjes. Ook hierbij hebben we onze ketenpartners betrokken. Zo heeft Van de Vin hybride houten (IBRID) kozijnen toegepast met grenen aan de binnenzijde en Accoya aan de buitenzijde. Deze thermisch hoogwaardige kozijnen zijn gecombineerd met triple beglazing en elektronische snufjes als motorsloten, automatische ontgrendeling, kierstand signalering etc.”