{{ showmenu }}

De traditionele manier van zakendoen in de bouw – met een paar partijen tegelijk offertes uitbrengen en de goedkoopste mag het uiteindelijk gaan doen – heeft z’n beste tijd gehad. Zo werkt het niet meer. Ja natuurlijk, in deze tijden van weelde brengt korte-termijn denken je nog wel wat, maar wat als de volgende crisis zich aandient?

Daarnaast ontstaan er veel voordelen door samen te werken in de keten…

Net als in een huwelijk, in voor- en tegenspoed

Tijdens en na de laatste bouwcrisis is een andere kijk op het bouwproces en een andere manier van bouwen in de versnelling gekomen. Uitgangspunt is een bouwproces tussen partners in plaats van tussen leveranciers en opdrachtgevers; ketensamenwerking dus.

Wij als De Kievit waren al vele jaren bezig met partnership in de bouw en daardoor hebben we bewust in onze fabriek geïnvesteerd in de slechtste tijd. We voelden ons zekerder als bedrijf, omdat we wisten waar we aan toe waren en welke projecten er vrijkwamen. Ook betaaltermijnen werden goed nageleefd, dat voor de banken ook weer genoeg reden was voor ondersteuning. In crisistijd laat je je partner namelijk niet vallen. In voor- en tegenspoed, want je bent ook afhankelijker van elkaar. En nu plukken we er allemaal samen de vruchten van.

Partnership vraagt veel van je bedrijf

Eigenlijk hebben we het dus over het nieuwe werken in de bouw. Bij partnership verschuiven verantwoordelijkheden en zoek je als leverancier zelf uit waar je het verschil maakt. Hoe je tot efficiëntieverbetering in het proces komt. Je krijgt geen prijs meer opgelegd van de aannemer, je moet het zelf bepalen. Het gaat de aannemer over de lange termijn en de Total Cost of Ownership (TCO). Uiteraard wordt ook getest of het marktconform is wat je doet en voorstelt.

Op deze manier heb je het succes grotendeels zelf in de hand;

 • Door op efficiënte manier te innoveren
 • Door risico’s te verminderen
 • Door faalkosten te elimineren
 • Kortom, door te laten zien dat je klant er baat bij heeft

Partnership in de bouw bereik je niet van vandaag op morgen. Dat moet groeien. Je moet het ook echt willen, want het vraagt behoorlijke investeringen om met alle veranderingen mee te kunnen. Zo hebben wij flink geïnvesteerd in software voor BIM en chips in onze kozijnen.

Vertrouwen is het sleutelwoord

Als ‘hofleverancier’ moeten wij niet alleen met directies op één lijn en denkwijze komen, maar ook met de uitvoerende krachten. Je kunt wel innoveren, maar iedereen moet hierin mee kunnen. Hen netjes te woord staan, helpen, aanvoelen waar ze mee zitten, wat ze boeit… Aandacht voor de menselijke kant dus, het betere luisterwerk. Het klinkt zo logisch, maar hoe vaak gebeurt dit in de praktijk ook echt?

Eigenlijk is het een kwestie van verwachtingen scheppen en nakomen. Niemand dicteert meer ‘zo gaan we het doen’, maar samen overleggen en samenwerken om te komen tot het beste resultaat. En eerlijk zeggen als je iets niet kunt. En dat gaat niet zonder openheid en vertrouwen.

Een aantal voordelen van partnership die wij zelf ervaren:

 • We werken prettig samen dankzij korte lijntjes
 • Waardoor je weet waar je aan toe bent
 • We kunnen beter voorspellen en onze orderportefeuille op de lange termijn inschatten
 • Daardoor kunnen we een betere planning maken
 • Vertrouwen in elkaar is groot, openheid en eerlijkheid bevorderen de hechte relatie
 • Samen ben je innovatiever dan alleen, dankzij onderling meedenken en continu evalueren
 • Hierdoor zijn er ook minder faalkosten voor alle partijen
 • Het geeft je meer zekerheid in onzekere tijden

Kun je zomaar beginnen met partnership in de bouw?

Het is erg belangrijk om intern goed op elkaar ingespeeld te zijn. Echt op elkaar kunnen bouwen en er samen voor gaan. Als je intern je zaken (nog) niet op orde hebt, loop je al snel tegen je eigen grenzen aan. Je bent samen verantwoordelijk en moet het onderling oplossen als je bijvoorbeeld even geen capaciteit hebt.

Omdat tijdens lean-sessies elke discipline uit de bouw betrokken is, moet je weleens naar de voor jou niet direct relevante zaken luisteren. Daar moet je voor openstaan. Je toont er ook juist je betrokkenheid door. Samen maak je van die bouwput iets moois. Door goed naar elkaar te luisteren, vang je eerder mogelijke problemen af en kweek je onderling begrip voor elkaar.

En hoe gaaf is het dan om via de aannemer te horen hoe tevreden de bewoners met je zijn!

Van nazorg naar voorzorg

Door steeds weer te leren van nazorg, kun je preventief veel doen in je volgende project. We hebben tal van voorbeelden waar we nu vanuit voorzorg samen met partners de zaken goed regelen. We betrekken profileringspartners voor betere luchtdichtheid. We bevoorraden zware kozijnen via containers dankzij overleg met onze transportpartner. We hebben onlangs in goed overleg de beglazingslijn op de bouwplaats zelf neergezet.

Met vaste partners is het veel efficiënter werken.

Als je niet meegaat in deze verandering, dan word je als bedrijf snel kwetsbaarder. Ketensamenwerking, het nieuwe werken in de bouw, het draait om relaties en vertrouwen. De uitzendbranche en de bouw zijn de indicatoren voor de economie. Ga je voor partnership, dan ben je veel minder afhankelijk van de golven van de economie.