{{ showmenu }}

Kozijnen van hout - Centrum hout

  • Technische eisen
  • Brandveiligheid

Zo voldoet hout aan de technische eisen voor kozijnen

Zoals alles in de bouw, moeten ook houten kozijnen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Niet alle eisen die in het Bouwbesluit staan, zijn echter direct toe te passen op houten kozijnen. Daarom is de Beoordelingsrichtlijn (BRL) in het leven geroepen. In de BRL zijn de eisen naar het specifieke product uitgewerkt. In dit blog lees je waar houten kozijnen aan moeten voldoen.

Brandveiligheid

Afhankelijk van de toepassing van een gebouw en locatie van een kozijn, gelden er brandwerende eisen voor kozijnen van 30 of 60 minuten. Hoe aan die eisen wordt voldaan, is niet van belang voor de wet. Wel moeten fabrikanten kunnen bewijzen dat hun kozijnen hieraan voldoen. Hout blijft lang sterk en gedraagt zich voorspelbaar bij vuur. Zo kunnen bouwers eenvoudig aantonen dat de geplaatste kozijnen voldoen aan de wettelijke normen.

Energiezuinigheid

Als open plek in de wand zijn ramen en kozijnen heel belangrijk voor de totale isolatie van een pand. In het Bouwbesluit geldt daarom de eis dat de U-waarde, die staat voor het warmteverlies, maximaal 1,65 mag zijn. Net als bij brandveiligheid geldt voor energiezuinigheid: het maakt niet uit hoe deze waarde behaald wordt, als een kozijn er maar aan voldoet. Hout heeft de eigenschap om van nature isolerend te zijn. Dit betekent dat het materiaal – zonder ingewikkelde ingrepen – heel geschikt is om te gebruiken als kozijn.

Inbraakwerendheid

Ook belangrijk bij de bouw van een huis, is het bestrijden van criminaliteit. Alle kozijnen ondergaan daarom tests waarbij veelgebruikte inbraaktechnieken worden toegepast. Pas als een constructie een inbreker met gebruikelijk gereedschap ten minste 3 minuten buiten kan houden, is deze goedgekeurd. Helaas is inbraak niet altijd te voorkomen. In dat geval biedt hout het voordeel dat het makkelijk te herstellen is, zonder het complete kozijn te hoeven vervangen.

Gezondheid

Qua gezondheid valt te denken aan een goed klimaat binnenshuis, de beperking van vocht en geluidshinder. Zo vormt bij slecht geïsoleerde kozijnen sneller condens. Deze condens kan slecht zijn voor de longen. Voor geluidsoverlast is overigens wel een wettelijke norm vastgelegd in de Wet Geluidshinder. Gemiddeld genomen is een geluidsbelasting van 35 decibel toegestaan. Meestal voldoen goed geïsoleerde kozijnen aan deze norm, en hoeft hier niet apart actie voor ondernomen te worden.

Milieu

Op het gebied van milieu gelden regels voor zowel de productie als het onderhoud aan kozijnen. Het voordeel van hout is dat het een natuurlijk product is, en daarmee circulair is. Verder zijn lijmsoorten en verfsystemen de afgelopen jaren flink verbeterd. Hierdoor zijn deze gezonder voor mens en milieu. Bovendien is er dankzij deze verbeteringen minder frequent onderhoud nodig. Niet alleen handig, maar ook goed voor het klimaat.

Alle technische richtlijnen voor kozijnen

Wil je de exacte eisen en normen weten voor houten kozijnen? Natuurlijk kunnen de timmerfabrikanten die aangesloten zijn bij de NBvT je vragen over houten kozijnen beantwoorden.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over houten kozijnen? Houd de website in de gaten en volg ons op InstagramTwitter en LinkedIn